Algemene veiligheidsregels in groep op de straat

Tout ce qui concerne notre asbl
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
Docteur es Rouliroula
Docteur es Rouliroula
Messages : 1492
Inscription : jeu. 04/12/2003 00:00
Localisation : Kraainem
Contact :

Algemene veiligheidsregels in groep op de straat

Message par Sylvain »

© Rouliroula 2013

Image

Image


Veiligheidsvoorschriften

In tegenstelling tot de vroegere gewoonte van "peterschap", zal er voortaan voor elke nieuwkomer een verantwoordelijke worden aangewezen die erop zal letten dat alles vlot verloopt.
Onze uitstappen op de openbare weg zijn open voor iedere meerderjarige (18+). Voor de 16-17-jarigen, zij mogen meerijden op voorwaarde dat een rechtsreeks familielid ouder dan 21 zich voor deze deelnemer verantwoordelijk stelt.


Algemene veiligheidsregels
Controleer je materiaal voor je vertrek. 
Blijf achter de haas rijden en volg zijn instructies. 
Signaleer je richtingsveranderingen door je arm uit te steken, of door oogcontact te behouden met de andere weggebruikers en door geleidelijk van richting te veranderen. 
Schaats bij voorkeur achter elkaar of twee per twee, maar nooit met meer dan twee naast elkaar. 
Blijf aandachtig voor het verkeer. 
Blokkeer nooit een kruispunt, tenzij het absoluut noodzakelijk is en verlaat het kruispunt zo snel mogelijk. 
Leef de voorrangsregels na, stop aan de rode lichten enz. 
Blijf niet in het midden van de weg staan. 
Bij rood licht, blijf achter de witte streep. 
Rij zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg. 
Geef voorrang aan trams en andere voertuigen, behalve als ze je uitdrukkelijk voorrang verlenen. 
Haal auto’s altijd langs rechts in. 
Gebruik de berijdbare fietspaden.
Skate nooit op een rijbaan of een busstrook in tegenovergestelde richting, tenzij een verkeersbord dit toelaat. Schaats in een eenrichtingsstraat achter elkaar en wees extra aandachtig aan kruispunten. 
Schaats stapvoets op de voetpaden en bij voorkeur aan de straatkant. Hou een behoorlijke afstand van de voetgangers en neem de gewoonte aan om ze langs links voorbij te steken en ze rechts te kruisen, zonder er rakelings langs te rijden. Om onverwachte reacties te vermijden, zorg dat ze je kunnen horen voor je ze voorbijsteekt. 
Hou er rekening mee dat voetgangers die de rijweg oplopen ons ook niet verwachten omdat ze ons niet horen.
Op wegen waar geen rijstroken getekend zijn, mag je niet meer dan de plaats van een rijstrook in beslag nemen en in geen geval meer dan de helft van de weg. Op wegen waar wel rijstroken getekend zijn, mag je niet op de tweede rijstrook schaatsen.
Gebruik een (nood)fluitje enkel in geval van nood. 
Vermeid het gebruik van mp3-spelers, enz. 
Gebruik je gezond verstand; denk eerst aan je eigen veiligheid, daarna aan die van de groep en die van de andere weggebruikers. Wees altijd voorzichtig. 

Bescherming
"IK BEN ZICHTBAAR" blijft de belangrijkste slogan! Er wordt niet zonder reflecterende hesje gereden. Die 's nachts schaatsen, door de wet verplicht een wit licht vooraan en een rood licht achteraan te dragen. Indien je meerdere van die lichten bezit, neem ze mee voor nieuwkomers of voor degenen die de hunnen vergeten hebben. We zullen waarschijnlijk ertoe gedwongen worden degenen die geen fluohesje bij zich hebben te weigeren. 
Het dragen van pols-, knie- en elleboogbescherming en natuurlijk een helm wordt sterk aangeraden. 
Het is best dat je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluit (familiale verzekering). In geval van schade, bvb. aan een geparkeerde wagen, nemen we niet het hazenpad maar nemen we onze verantwoordelijkheid. 

Bij een ongeval
Maak gebruik van de EHBO-kit, als iemand die meedraagt. 
Vermijd een tweede ongeval : breng de anderen in veiligheid – regel het verkeer. 
Verplaats nooit een zwaargewonde. 
Stel het slachtoffer gerust. Pas de eerste hulp bij ongevallen toe als je gekwalificeerd bent. 
Indien nodig, bel de 112 en geef beknopt informatie over het ongeval (de exacte plaats, aantal slachtoffers, soort ongeval) 
Schrijf indien mogelijk de namen van de getuigen op.


Rijden in groepsverband op de openbare weg

Let op!
In en tussen het verkeer rijden is niet vergelijkbaar met een deelname aan een rollerparade of het rijden op de jaagpaden langs waterwegen. Iedere deelnemer moet zich daar bewust van zijn en daarom de verkeersregels strikt naleven.


Modules
Als we met meer dan 16 zijn, zullen we ons opsplitsen in modules. Een module bestaat uit 8 tot 16 riders van ongeveer hetzelfde niveau, met een “haas” vooraan en een “schildpad” … achteraan ! Het is mogelijk dat er tijdens de tocht van haas of schildpad gewisseld wordt. De snelste modules vertrekken het eerst. De hazen zullen erop toezien dat er voldoende afstand wordt gehouden tussen de modules. Voor vertrek wordt er afgesproken waar de modules terug samenkomen. Op dat punt is het mogelijk dat er iemand van de ene module naar een andere overstapt. Neem je GSM mee om eventuele wijzigingen van het parcours of andere informatie door te geven. 

De haas
De haas is niet noodzakelijk de snelste van de groep. Zijn rol is de module te leiden. Hij bepaalt de snelheid om op een goed tempo maar toch voorzichtig genoeg te kunnen schaatsen, en houdt rekening de snelheid van de deelnemers. Hij houdt voldoende afstand van de module voor hem, houdt zich aan de voorrangsregels, waakt erover dat de module niet te lang uitgerokken wordt, beslist of de groep stopt of niet aan een oranje licht – i.f.v. de snelheid en hoelang de groep uitgerokken is !Opgelet hier wordt niet mee gelachen! Hij laat weten waar er eventuele hindernissen zijn en geeft met gebaren aan waar er van richting veranderd wordt. Dit kan ook door te roepen of d.m.v. een fluitje (kordaat, maar niet agressief). Hij kondigt de module aan in het verkeer door zich duidelijk zichtbaar te maken. Hij speelt in op mogelijke fouten en onoplettendheden van automobilisten of van zijn groep. Hij probeert altijd een goed (in)zicht te hebben op het verkeer. Hij kent het parcours of informeert er zich over voor vertrek. In overleg met zijn medeschaatsers past hij het parcours aan waar nodig. Bij moeilijke passages geeft hij instructies en zendt hij desnoods enkele “staffers” uit om kruispunten te beveiligen; bvb. bij een grote afdaling. Blijf er altijd van bewust dat we kwetsbaar zijn en gebruik uw gezond verstand. 

De schildpad
De schildpad sluit de mars af, moedigt aan en duwt (figuurlijk) zijn team voort. In tegenstelling met wat zijn naam doet vermoeden, kan hij van nature zeer snel zijn. Niemand blijft achter hem. Hij waakt erover dat iedereen aan de rechterkant van de weg rijdt. Hij houdt het verkeer achter zich in de gaten en kondigt inhalende voertuigen aan. Hij regelt, voor zover mogelijk, het inhalend verkeer: doet hen teken om te vertragen, te wachten of in te halen. Hij vraagt aan zijn team om een rij te vormen en verwittigt hen als er auto’s inhalen. Hij merkt deelnemers in moeilijkheden op en informeert de haas hierover. Als je de module verlaat dan verwittig je de schildpad. 

GEEN SPONSOR – GEEN BUS – GEEN ZIEKENWAGEN – GEEN POLITIE – IEDEREEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR ZICHZELF – WE WIJZEN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF IN GEVAL VAN EEN ONGELUK – DRANK MEENEMEN – EEN REFLECTEREND HESJE + LAMPEN (WIT VOORAAN EN ROOD ACHTERAAN) MEENEMEN
Un bon casque, un peu d'eau, du gros tape et hop !

Répondre